Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Kugarowie wspólnie spisują własne dzieje w formie kronik nazywanych od imion swoich twórców. Wielką pomocą służą im w pracy dokonywane zapiski i notatki, które umieszczają na tej stronie. Mają one charakter komentarzy, anegdot, cytatów i złotych myśli, które będą wykorzystane w pracy kronikarskiej.

2014

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Przejdź do grudnia. Wtedy zaczyna się internetowa historia Kugarii.

Grudzień

21. – Quo przybywa na ziemię kugarską, nawiedza w Ojmyk Burta Kubilaja ogłaszając mu, że zostanie Chanem Kugarii i rozpocznie jednoczenie Ludów Wielkiego Stepu. Tego samego dnia powstaje strona i forum Chanatu. Dzień uznaje się za moment powstania Chanatu Kugarskiego.

25. – Do Chanatu przybywa Dżebe.

26-28. – Chan Kubilaj ogłasza pierwsze akty prawne regulujące podstawy funkcjonowania nowego państwa. Należy do nich tetrada edyktów: o państwie, o władzy, o Ludach Wielkiego Stepu i o Kancelarii.

26. – Chan Kubilaj ustanawia stolicą Chanatu jurtę swojego zimowego rezydowania w Ałakan-Pendi. Ałakan-Pendi uznawane jest za pierwsze miasto Chanatu. Dwór Chana Kubilaja przenosi się tam na zimę. Również tego dnia ustanowione zostają symbole państwowe Chanatu: flaga i herb.

2015

Styczeń

01. – Rozpoczyna się okres dudz. Życie w państwie zamiera. Chan przebywa w jurtach w Ałakan-Pendi.

Luty

Trwa dudz – Chan spędza zimę w Wielkiej Jurcie w Ałakan-Pendi.

Marzec

24. – Koniec zimy. Państwo zaczyna się aktywizować.

28. – Forum dyskusyjne pod adresem: www.forum.kugaria.cba.pl zostaje zamknięte. Chan uruchamia nowe forum dostępne pod adresem www.kugaria.cba.pl/forum. Pojawiają się też pierwsze wzmianki i nauki webanizmu.

29. – Chan Kubilaj oddaje Chanat pod opiekę bóstw Nieba w osobie Quo. Tym samym webanizm zostaje uznany religią państwową Chanatu.

30. – Zostają rozpoczęte prace nad tworzeniem niniejszej Kroniki Narodowej.

Kwiecień

1. – Chan wprowadza podział administracyjno-wojskowy Chanatu, dzieląc go na jednostki wojskowo-administracyjne: tumeny, które z kolei składają się z minganów w liczbie 10. Nowa struktura daje możliwość tworzenia tumenów na obszarze Chanatu dotąd nierozgraniczonym od ziem zewnętrznych. Ponadto na forum dyskusyjnym zostaje zaprowadzona tabela punktów za aktywność – mieszkańcy dokonujący różnych czynności i działań w systemie informatycznym Chanatu otrzymywać będą za nie punkty w różnej wysokości. Wpływa to też na zmianę Edyktu o Ludach Wielkiego Stepu, gdzie wymóg przesłania 20 postów na forum w celu uzyskania narodowości kugarskiej zostaje zamieniony na wymóg uzyskania 50 punktów w systemie.

2-6. Trwa debata społeczna nad nadawaniem jurt i stad, której celem jest wypracowanie zasad nadawania majątku mieszkańcom stającym się Kugarami.

2. – Chan tworzy pierwszy tumen – Berdżigytię. Tumen obejmuje dwa miasta: Ałakan-Pendi i Bejgan oraz dziesięć minganów.

4. – Powstaje stan szlachecki. Chan ustanawia tytuły szlacheckie, rodowe oraz stanu niższego. Powstaje także Heroldia Chańska mająca zajmować się sprawami tytułów, herbów i innych symboli.

5. – Dżebe zostaje włączony do Narodu Kugarów. Tego samego dnia Kubilaj Chan powołuje go na stanowisko pierwszego w dziejach Chanatu Kanclerza.

6. – Rozpoczyna się dyskusja o promocji Chanatu. W działania na tym polu angażuje się nowy Kanclerz.

8-9. – Chan tworzy podstawy prawne legitymujące działanie Ordy Kugarskiej i kwestie związane z stopniami wojskowymi. Ustalona zostaje struktura sił zbrojnych, kwestie działalności dowództwa, sprawowania władzy wojskowej oraz stopnie wojskowe. Chan tworzy pierwszą jednostkę – tumen Berdżigyta o sile 10 tys. żołnierzy. Do Ordy zaciąga się pierwszy rekrut – Dżebe.

9. – Ma miejsce uroczysta audiencja w Wielkiej Jurcie. Kanclerz wygłasza przemówienie programowe na 2 miesiące. W pierwszej kolejności chce zająć się budową kraju, promocją, kwestiami gospodarczymi, a także inicjowaniem pierwszych kontaktów z zagranicą. Do Chanatu przybywa Aryk Goki.

11. – Aryk Goki zakłada pierwszą instytucję naukową – bibliotekę własnego imienia.

12. – Uruchomiona zostaje pierwsza gazeta – „Pogoń. Najszybsza prasa na Wielkim Stepie”. Redaktorem zostaje Dżebe.

12-21. – Trwają przygotowania do kampanii wojennej, jaką Chan zamierza poprowadzić na Anshan w celu powiększenia terytorium Chanatu. Dużą rolę w przygotowaniach zaczyna odgrywać Aryk Goki, wykazujący się talentem planistycznym w kwestiach zaopatrzeniowych i ekonomicznych.

14. – Chan podnosi saina Dżebe do godności barona. Jest to pierwsza nobilitacja w dziejach kraju.

15. – Aryk Goki zostaje włączony do Narodu Kugarów.

17. – Chan przyjmuje Aryka Gokiego do Ordy Kugarskiej. Tego samego dnia Aryk Goki zostaje powołany Radcą Skarbu w Kancelarii Chana Kubilaja na wniosek Kanclerza Dżebe. Opublikowany zostaje pierwszy ranking aktywności, wykorzystujący system punktowy, a Chan Kubilaj ogłasza edykt o pieczęciach państwowych.

18-21. – Uruchomiono sterowany przez Radcę Skarbu Aryka Gokiego forumowy system gospodarczy podporządkowany celom kampanii wojennej w Anshan (wyposażenie armii do działań bojowych).

19. – Aryk Goki zaprezentował koncepcję pomiaru produktu krajowego brutto opartą o system punktowy i rankingi aktywności. Rozpoczęto obliczanie i publikowanie danych o PKB Kugarii w ujęciu tygodniowym i miesięcznym.

23. – Dżebe został mianowany Heroldem Heroldii Chanatu Kugarskiego.

24-26. – Przeprowadzono kampanię wojenną w Anshan, w której brał udział Kubilaj Chan (głównodowodzący) oraz jego podkomendni: Dżebe i Aryk Goki. W wyniku działań wojennych kraj Anshan został zajęty i dostał się pod okupację Chanatu Kugarskiego.

28. – Kubilaj Chan ogłosił Akt Inkorporacji kraju Anshan do Chanatu Kugarskiego. Tego samego dnia wydał też Holantumen tworzący drugi w historii tumen obejmujący dawny kraj Anshan, o tej samej nazwie. Terytorium Chanatu Kugarskiego zwiększyło się dzięki temu przeszło dwukrotnie.

29. – Aryk Goki został włączony w poczet szlachty z tytułem barona.

Maj

1. – Powstaje Tymczasowy Rejestr Jurt i Stad zajmujący się ewidencją gruntów i majątków Kugarów.

3. – Dżebe proponuje zmianę strefy czasowej w Chanacie Kugarskim i prezentuje koncepcję podziału Mikroświata na takie strefy. Chan Kubilaj wydaje zaś nowe mapy państwa. Ale na szczególną uwagę zasługuje ustanowienie porządku sukcesji tronu kugarskiego oraz stworzenie gwardii chańskiej Cheszig. Prawo sukcesji zakłada, że dziedzicami mogą być synowie, wnuki, bracia, bratankowie i wnuki braci Chana. Wywołuje to liczne kontrowersje wśród członków Kancelarii, obawiających się mętliku spowodowanego skomplikowanym porządkiem sukcesji w kraju, który z uwagi na swoje rozmiary nie musi posiadać tak skomplikowanych przepisów.

5-11. – Prowadzono przygotowania do kampanii wojennej w Lusan.

5. – Została uruchomiona strona internetowa Ordy Kugarskiej.

6. – Dżebe i Aryk Goki zostali awansowani do stopnia wojskowego jegundarga.

8. – Kubilaj Chan wprowadził w życie przepisy regulujące funkcjonowanie Jasy. Wprowadzono również zmiany do innych aktów prawnych, w wyniku czego powstało Biuro Legislatywy. Była to odpowiedź na krytykę stanowienia prawa bez konsultacji społecznych. Biuro Legislatywy działające odtąd przy Kancelarii Chana Kubilaja uzyskało prawo do opiniowania aktów normatywnych w określonym czasie. Kubilaj Chan ogłosił również Doktrynę Polityki Zagranicznej Chanatu Kugarskiego oraz wydał listę państw uznawanych przez Chanat. Dzień ten zaowocował również wielkim wydarzeniem w dziedzinie nauki. Chan ufundował Chańską Akademię Sztuk i Umiejętności – pierwszą uczelnię akademicką na ziemiach kugarskich. Ogłosił się również jej Wielkim Mistrzem (rektorem) oraz utworzył dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Wojskowości.

9-11. – Trwa kampania wojenna w kraju Lusan, w wyniku której, w decydującej bitwie na Latokan Kugarowie pokonują Lusańczyków zajmując ich kraj.

9. – Chańska Akademia Sztuk i Umiejętności określa akademicki regulamin studiów. Można odtąd wnosić o przyjęcie na studia. Kubilaj Chan zmienia prawo o sukcesji tronu.

13. – Kubilaj Chan ustanawia władzę okupacyjną nad krajem Lusan, uzyskanym w dniach 9-11 maja w kampanii wojennej. Tego samego dnia utworzona zostaje także nowa jednostka wojskowa – tumen Anshan.

14. – Kubilaj Chan tworzy jednostkę gwardii chańskiej – Negdugaar Tumen Cheszig, przeznaczony do obrony Chana. Chańska Akademia Sztuk i Umiejętności ustala zasady kształcenia na kierunkach: ekonomia i wojskowość.

15. – Zostaje wydane prawo o miastach przewidujące zasady tworzenia miast, jak również praw miejskich. Na studia na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności zostają przyjęci: Aryk Goki (na kierunkach: ekonomia i wojskowość) i Dżebe (na kierunku wojskowość). Oficjalną wizytę państwową w Chanacie Kugarskim składa tego dnia Jego Królewska Mość Ametyst z rodu Faradobusów, Król Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu. Celem wizyty Króla jest nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Kugarią. Gość zostaje podjęty w Wielkiej Jurcie przez Chana Kubilaja.

16. – Na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności zostaje utworzony Instytut Encyklopedyczny, mający zajmować się redagowaniem i prowadzeniem Wielkiej Encyklopedii Kugarii.

20. – Kancelaria Chańska rozpoczyna dyskusję na temat planów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miast, co było jednym z sztandarowych punktów programu Kanclerza.

21. – Dżebe zostaje nobilitowany przez Chana Kubilaja do tytułu mirzy.

22. – Kugaria zgłasza piosenkę Strange Talk – Young Hearts na konkurs piosenki Our Sound 2015, który odbędzie się w Republice Palmowej.

23. – Na Instytut Encyklopedyczny w roli adiunktów zostają przyjęci adepci: Dżebe i Aryk Goki. Mają zajmować się realizacją głównego projektu Instytutu: Wielkiej Encyklopedii Kugarii.

27. – W Wielkiej Jurcie ma miejsce wielka uroczystość z udziałem Chana Kubilaja, Króla Hirshbergii i Weerlandu Ametysta i członków Kancelarii Chańskiej, podczas której dochodzi do zawarcia pierwszego w dziejach Chanatu Kugarskiego traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z innym państwem: Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu.

28. – Kubilaj Chan nadaje tytuł mirza Arykowi Gokiemu oraz dokonuje ratyfikacji podpisanego dzień wcześniej Traktatu z Hirshbergią i Weerlandem.

29. – Aryk Goki proponuje wprowadzenie symulacji rozwoju demograficznego dotyczących ludności fikcyjnej Chanatu Kugarskiego. Metoda przez niego zaproponowana ma dostarczać danych na temat liczby ludności poszczególnych tumenów jak i całego państwa oraz pokazywać dynamikę i strukturę ludności. Tego samego dnia wywiadu dla „Pogoni” udziela Król Hirshbergii i Weerlandu Ametyst opowiadając o planach współpracy oraz swojej ojczyźnie. Orda Kugarska otwiera swoją zbrojownię w Ałakan-Pedi.

Czerwiec

2. – Chan wprowadza czas urzędowy dla strefy Ś+2H.

4-9. – Trwają przygotowania do kampanii wojennej w Kazatakhii, krainie Darunalgalijczyków.

5. – Radca Skarbu Aryk Goki otwiera Biuro Statystyk Demograficznych przy Radcostwie Skarbu. Chanat Kugarski rozpoczyna tym samym ewidencjonowanie ludności fikcyjnej według ściśle określonych zasad.

10-11. – Trwa kampania wojenna w Kazatakhii, którą prowadzi Aryk Goki. Walki prowadzone są głównie przeciwko Rusinom uhraińskim, którzy penetrują ten umęczony kraj. Kazatakhowie ochoczo przyłączają się do wojsk Aryka Gokiego, który w kilku mniejszych potyczkach na północy przepędza Rusinów z tej ziemi. Kampania kończy się zajęciem Kazatakhii.

11. – Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu otwiera swoje poselstwo przy Wielkiej Jurcie. Tego samego dnia do Chanatu przybywa Ilanchi. Narasta problem z botami zatruwającymi bazę. Kanclerz Dżebe wszczyna dyskusję w sprawie zaostrzenia przepisów i wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przeciwko spamerom.

12. – Kubilaj Chan inkorporuje Kazatakhię do Kugarii. Do dymisji podaje się Kanclerz Dżebe.

13. – Kubilaj Chan tworzy trzeci tumen w historii kraju – Kazatakhię. Jest to jednocześnie pierwszy tumen darunalgalijski.

14. – Kubilaj Chan odwołuje ze stanowiska Kanclerza Dżebe. Jego miejsce zajmuje drugi w historii państwa Kanclerz – Aryk Goki. Jednocześnie Chan odwołuje Aryka Gokiego ze stanowiska Radcy Skarbu.

15. – Aryk Goki nakłania Kubilaj Chana do kontynuowania kampanii w Darunalgalii i skierowania rozgrzanej Ordy Północnej na sąsiadującą z Kazatakhią Dżurdżę. Chan wyraża zgodę na atak.

16. – Aryk Goki na czele Ordy Północnej atakuje Dżurdżę. Zajęcie regionu przychodzi z łatwością wskutek wycofujących się band ruskich na wschód. Powstaje jednak groźba konfliktu zbrojnego z parapaństwem Uhraina.

17. – Na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności utworzone zostają dwa dodatkowe wydziały: Wydział Historii kształcący na kierunku historia Kugarii oraz Wydział Prawa kształcący na kierunku prawo.

18. – Na terytorium Chanatu Kugarskiego przybywa Kuyuk.

19. – Kanclerz Aryk Goki wygłasza swoje przemówienie w Wielkiej Jurcie w obecności Wielkiego Chana. Skupia się w szczególności na podkreśleniu konieczności rozwoju wewnętrznego państwa.

20. – Do Narodu Kugarów włączony zostaje Ilanchi. Postanawia należeć do szczepu Darunalgalijczyków. Aryk Goki kończy studia I stopnia na kierunku ekonomia broniąc pracę na temat PKB Kugarii.

21. – Do Narodu Kugarów przyłączony zostaje Kuyuk. Postanawia zasilić swoją aktywnością szczep Mekarigutyrijczyków. Jednocześnie rozpoczyna studia na kierunku ekonomia i zostaje powołany drugim w historii państwa Radcą Skarbu, w Kancelarii Aryka Gokiego. Tego samego dnia Kubilaj Chan przyłącza okupowaną Dżurdżę do Chanatu zamieniając ją w nowy tumen.

23. – W Chanacie Kugarskim pojawia się Tomasz Bagrat.

24. – Bogowie Nieba rozpoczynają konserwację serwisu i naprawy, w skutek czego rozpoczyna działanie zastępcza lista dyskusyjna Chanatu Kugarskiego, a ta strona zostaje na pewien czas wyłączona.

27. – Rozpoczyna się dyskusja społeczna na temat zmian, jakie należy wprowadzić na stronie internetowej Chanatu.

Lipiec

04-05. – Odbywa się pierwszy zjazd Kugarów we Wrocławiu. Na zjazd przybyli: Quo, Kubilaj Chan, Aryk Goki, Ilanchi i jego dziewczyna (niezwiązana wówczas z mikronacjami, późniejsza Yesuntei).

16. – Kubilaj Chan kończy społeczną dyskusję o rozwoju informatycznym państwa. Rekomendacje przekazuje bogom Nieba, którzy postanawiają wdrożyć te zalecenia.

24. – Serwis i forum Chanatu Kugarskiego wracają do pełnej funkcjonalności. Kubilaj Chan rozpoczyna akcję zapraszania Kugarów na dostępny już serwis.

Sierpień

02. – Kanclerz Aryk Goki wygłasza plan związany z nadrabianiem zaległości powstałych w związku z niedostępnością serwisu Chanatu w miesiącu lipcu 2015 roku.

03. – Kanclerz Aryk Goki powołuje Ilanchi na stanowisko Podkanclerzego Tradycji.

13. – Wielki Mistrz Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności Kubilaj Chan przyjmuje Ilanchi na studia historii na Wydziale Historii.

16. – Aryk Goki dokonuje podsumowania dotychczas prowadzonych przez Kugarów kampanii wojennych.

20. – Król Hirschbergii i Weerlandu Ametyst występuje z propozycją założenia faktorii handlowej ZSKHiW na ziemiach kugarskich. Po początkowej euforii projekt nie dochodzi jednak do skutku w związku z absencją króla Ametysta od życia mikronacyjnego.

29. – Kuyuk zaciąga się do Ordy Kugarskiej.

Wrzesień

01. – Chan Kubilaj zarządza przygotowania do kampanii wojennej w Guozaihai, co ma również związek z ekspansją tzw. państw: Abachazji i Uhrainy w kierunku Zadrzewia (kugarskie Guozaihai).

21. – Do aktywności po kilkumiesięcznym urlopie powraca Dżebe. Chan Kubilaj wydaje prawo antyspamerskie.

25. – Kubilaj Chan tworzy dwa dodatkowe tumety: Kazatakhię i Dżurdżę. Na stanowisko Radcy Rolnictwa zostaje powołany Dżebe.

26. – Kubilaj Chan wydaje prawo określające zakaz opuszczania kraju, którym objęci są członkowie dynastii oraz czołowi urzędnicy cywilni i wojskowi Kugarii. Edykt o zakazie opuszczania kraju ma chronić majestat i godność państwowych oficjeli, bezbronnych poza granicami Chanatu. Tego samego dnia powstaje pierwszy zbór chrześcijański w Murucz, który organizuje Ilanchi. W ten dzień ma również miejsce nadanie Arykowi Gokiemu tytułu han-huu.

27. – Rozpoczyna się kampania wojenna w Guozaihai.

Październik

1. – Kubilaj Chan ogłosił Kodeks Kubilaja, tj. kugarski kodeks karny, który był pierwszym aktem normatywnym regulującym zakres czynów zabronionych i kar za nie grożących.

3. – Kubilaj Chan powołał Aryka Gokiego na stanowisko Jurtchi Ordy Kugarskiej. Po zakończonej kampanii wojennej w Guozaihai Chan Kubilaj inkorporował ten kraj do Chanatu Kugarskiego.

5. – Kuyuk otrzymał od Kubilaj Chana tytuł barona.

6. – Radca Rolnictwa Dżebe ogłosił plan swojego radcostwa, obejmujący szczegółową inwentaryzację jurt i gruntów oraz ich parcelację.

7. – Kubilaj Chan nadał Guozaihai holantumen, w związku z czym kraj ten stał się kolejnym tumenem Chanatu.

8. – Kubilaj Chan mianował na nojonów dwóch zasłużonych mieszkańców: Aryk Goki został nojonem Dżurdży, natomiast Dżebe został nojonem Anshan.

10. – Kanclerz Aryk Goki rozpoczął realizację programu budowy Kancelarii jako nowych podstron serwisu głównego Chanatu Kugarskiego. W tym samym dniu do Kugarii przybył Kołtun.

14. – Kołtun rozpoczyna dyskusję o wprowadzeniu różnych gier i zabaw do branży sportowej Chanatu, co spotyka się z żywym odzewem społecznym.

16. – Kołtun zostaje włączony do Narodu Kugarskiego jako członek szczepu Kitaj-Katarrijczyków.

19. – Kołtun zaciąga się do Ordy Kugarskiej. Tego samego dnia rozpoczynają się przygotowania do kampanii wojennej na tzw. „Wielkim Wschodzie”, która ma zapewnić zdobycze terytorialne i ziemie dla nowych mieszkańców Chanatu. Jednocześnie Kanclerz Aryk Goki podejmuje debatę nad schematem poradnika dla nowych mieszkańców Krok po kroku.

20. – Do Chanatu Kugarskiego przybywa Yong Pyok.

21. – Kołtun zostaje przyjęty na studia wojskowości na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności. Dżebe prezentuje pracę na temat żmii ślaczkowej, natomiast Kołtun przygotowuje tekst o jaku stepowym.

23. – Kołtun otrzymuje od Chana Kubilaja tytuł szlachecki barona.

24. – Wizytę w Chanacie Kugarskim rozpoczyna Car Abachazji Tomasz I Bagrat.

25. – Aryk Goki zostaje przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia. Na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności utworzony zostaje nowy wydział: Nauk Ścisłych. Akademia ogłasza również program kształcenia na kierunkach historia oraz prawo. Yong Pyok zwraca uwagę na problem zmiany czasu w Chanacie Kugarskim.

26. – Kubilaj Chan włącza do Narodu Kugarskiego Yong Pyoka, który wybiera szczep Mekarigutyrijczyków. Tego samego dnia dostaje się na studia matematyki. Dżebe prezentuje pracę na temat strepeta latokańskiego.

27. – Kołtun podejmuje dyskusję o nazewnictwie stanowisk urzędowych w Kugarii. Będzie miała ona wydatni wpływ na reformy w kraju.

28. – Chańska Akademia Sztuk i Umiejętności ogłasza program kształcenia na kierunku matematyka.

29. – Ilanchi składa dymisję z urzędu Podkanclerzego Tradycji. Aryk Goki przyjmuje jego rezygnację. Kołtun rozpoczyna dyskusję o rozwoju zapasów kugarskich prezentując szczegółowe opracowanie na ten temat. Tego samego dnia rozpoczyna też seminarium dyplomowe na temat taktyki walki wojsk kugarskich.

Listopad

1. – Kuyuk podejmuje temat budowy kugarskiej floty. Wzbudza to jednak niewielkie zainteresowanie naczelnego dowództwa Ordy Kugarskiej.

2. – Kubilaj Chan dokonuje przydziału żołnierzy do jednostek wojskowych przed wymarszem wojsk na wschód. Na kampanię, oprócz chana, wyruszyć mają Aryk Goki, Dżebe, Kołtun i Kuyuk. Jest to więc zarazem największa z dotychczasowych kampanii wojennych Kugarów. Aryk Goki rozpoczyna dyskusję na temat aktywizacji politycznej Kugarów. Padają w niej ciekawe spostrzeżenia, które przybiorą w przyszłości postać konkretnych praw.

2-21. – W tym czasie trwa kampania wojenna na Wielkim Wschodzie. Wojska kugarskie atakują kraj kontrolowany przez Pu Ku Teka na dwóch odcinkach: północnym – idącym na Saishan, oraz południowym – idącym na Chentiihogor i Kurbandalę. Największą bitwą wojny okazuje się bitwa na Piszetek, w której ścierają się ze sobą znaczne siły po obydwu stronach. Niemniej jednak najpierw zostaje podporządkowane Chentiihogor, później Saishan, a na końcu Kurbandala.

4. – Kuyuk proponuje sporządzanie międzynarodowego rankingu aktywności na forach państw wirtualnych.

5. – Ilanchi zakłada drugą kugarską gazetę. Jest to tytuł chrześcijan kugarskich Posłaniec.

11-21. – Jan Dagobard Edler von Maikowski – dyplomata z Imperium Abachazji, przybywa do Kugarii aby rozpocząć negocjacje w celu rozwiązania sporów terytorialnych o ziemie uznawane przez Abachazję za własne, a faktycznie należące do Kugarii: większą część Guozaihai, Kazatakhii i Dżurdży, a także zachodnią część Lusan. Rozmowy przebiegają w duchu zrozumienia, a Abachazja deklaruje, że nie będzie zgłaszać roszczeń do terytoriów, o których mowa wyżej. Społeczeństwo żywo reaguje na toczące się negocjacje, podczas których wyrażane są głosy poparcia dla Chana i jego Kancelarii.

12. – Dżebe otrzymuje od Chana Kubilaja zaszczytny tytuł han-huu.

13. – Członkowie wspólnoty akademickiej CASU podejmują projekt opracowania na temat narodów nordackich. Kuyuk i Ilanchi zostają zatrudnieni w Instytucie Encyklopedycznym CASU.

15. – Chan proponuje w Biurze Legislatywy zmianę procesu stanowienia edyktów, co jest zgodne z sugestią Kanclerza Aryka Gokiego. Kancelaria wydaje pozytywną opinię o projekcie zaraz po jego zgłoszeniu. Ilanchi otrzymuje od Kubilaj Chana tytuł barona. Aryk Goki zawiera umowę o dzierżawę przestrzeni dyskowej na pliki dla Chanatu w swojej Bibliotece.

16. – Kubilaj Chan wydaje edykt o zmianie edyktu o Jasie. Zmiany przewidują możliwość wydawania edyktów z pominięciem opiniowania przez Biuro Legislatywy, jeżeli jest to istotne dla bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego, a także dla wymiaru sprawiedliwości.

17. – Ukazuje się pierwszy międzynarodowy ranking aktywności na forach. Obejmuje on okres jednego tygodnia. Kugaria zajmuje w nim 5. miejsce, za Bialenią, Trizondalem, Sarmacją i Abachazją.

18. – Radca Skarbu Kuyuk prezentuje założenia systemu gospodarczego Kugarii.

20. – Kubilaj Chan inkorporuje Chentiihogor do Kugarii. Jednocześnie zostaje ustanowiona władza okupacyjna nad Saishan. Radca Rolnictwa Dżebe zakłada Tymczasowy Rejestr Jurt i Stad dla Gadaadynów. Kuyuk otrzymuje od chana tytuł książęcy mirza.

21. – Kubilaj Chan przyłącza do Kugarii Kurbandalę.

21-24. – Na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności ukazują się założenia do pisania prac dyplomowych na kilku wydziałach.

23. – Yong Pyok otrzymuje od chana Kubilaja tytuł barona. Tomasz Bagrat proponuje Kugarii przyłączenie się do Unii Nordackich Federacji Piłkarskich, co nie spotyka się jednak z zainteresowaniem Kugarów.

24. – Ukazuje się drugi międzynarodowy ranking aktywności na forach. Podobnie jak w poprzednim, i tym razem Kugaria zajmuje piąte miejsce, plasując się za Abachazją, Trizondalem, Sarmacją i Bialenią.

26. – Rozpoczynają się zawody w łucznictwie i jeździectwie Echnii Orsoldoon. Aryk Goki zostaje awansowany na stopień wojskowy tumenojona, a Kuyuk na stopień wojskowy jegundarga. Chan postanawia także oddać tumen Dżurdża pod dowodzenie Arykowi Gokiemu.

27. – Ilanchi przystępuje do seminarium dyplomowego na temat Kanclerza Dżebe.

28. – Kończą się zawody Echnii Orsoldoon. W łucznictwie medale zdobywają: złoto – Dżebe, srebro – Ilanchi, brąz – Aryk Goki. W jeździectwie medale zdobywają: złoto – Aryk Goki, srebro – Yong Pyok, brąz – Kuyuk.

29. – Kurbandala i Chentiihogor zostają tumetami. Do kraju przybywa Timur.

Grudzień

1. – Kuyuk opublikował trzecie wydanie międzynarodowego rankingu aktywności. Kugaria awansowała w nim na trzecie miejsce, plasując się za Bialenią i Sarmacją.

5. – Kubilaj Chan rozpoczyna debatę o ustanowieniu kugarskiego sądownictwa, dopuszczając do konsultacji na ten temat stronę społeczną oraz składając projekt edyktu o Jargchu do zaopiniowania w Biurze Legislatywy.

7. – Kubilaj Chan zapowiada włączenie do dynastii Temunranów Yong Pyoka jako swojego syna. Decyzja ta spotyka się z krytyką kilku osób, w tym głównie Kuyuka. Pojawiają się również głosy, że chan Kubilaj szykuje się do abdykacji, a Yong Pyok ma zostać jego następcą.

8. – Ukazuje się czwarty ranking aktywności na forach. Kugaria zajmuje w nim ponownie piąte miejsce, za: Abachazją, Sarmacją, Bialenią i Trizondalem.

10. – Kubilaj Chan uznaje Yong Pyoka swoim synem. Tego samego dnia zostaje przyjęty Edykt o Jargchu (sądownictwie), a władzę sądowniczą w Jargchu sprawować ma chan osobiście, za wyjątkiem rozstrzygania spraw cywilnych i administracyjnych w pierwszej instancji, czym zajmować ma się jego syn Yong Pyok.

11-14. – Kubilaj Chan wprowadza nową nazwę tumenu w liczbie mnogiej: tumety. Zostaje to prawnie zatwierdzone w edykcie o państwie i edykcie o podziale administracyjno-wojskowym Chanatu.

13. – Rozpoczyna się publiczna dyskusja na temat rodzin, klanów i szczepów, której ostatecznym celem ma być ustanowienie kodeksu rodzinnego.

14. – Yong Pyok rozpoczyna studia prawnicze na Chańskiej Akademii Sztuk i Umiejętności.

15. – Kolejne wydanie rankingu aktywności na forach państw pokazuje, że Kugaria wciąż plasuje się na piątym miejscu, będąc za Abachazją, Bialenią, Sarmacją i Trizondalem.

16. – Kubilaj Chan rozpoczyna przygotowania do obchodów pierwszej rocznicy niepodległości Chanatu.

17. – Kuyuk, Radca Skarbu, udziela Yong Pyokowi wywiadu, w którym dzieli się swoimi planami gospodarczymi.

19. – Kuyuk podejmuje temat świąt wojskowych. Wszyscy aprobują ideę ich wprowadzenia. Ponadto młody wojskowy Ordy Kugarskiej przedstawia pomysł udoskonalenia wykazów wojskowych wiszących w działach forum dla Ordy Kugarskiej. Yong Pyok wychodzi z pomysłem wprowadzenia kadencyjności Kancelarii oraz wyboru hymnu Chanatu. Ani jeden, ani drugi pomysł nie zostaje jednak zrealizowany.

21. – W Ałakan-Pedi odbywają się centralne obchody I rocznicy niepodległości. Z tej okazji do Kugarów przemawia Chan Kubilaj oraz bogowie Nieba. Kubilaj Chan otwiera również Warsztat Napraw i Modernizacji przeznaczony do korespondowania z mieszkańcami w sprawach technicznych i załatwiania ich wniosków oraz analizowania pomysłów związanych z działaniem forum.

22. – Kugaria spada na szóste miejsce w międzynarodowym rankingu aktywności na forach państw wirtualnych. Do grona krajów, które wyprzedzały ją w poprzednim rankingu dołącza także Federacja Al Rajn.

23. – Ilanchi pisze głośny tekst krytykujący Boże Narodzenie, którego chrześcijanie kugarscy nie obchodzą.

28. – Po około dwumiesięcznym okresie prac nad projektem dotyczącym narodów nordackich chan Kubilaj przedstawia mapę narodów Nordaty, która jest zwieńczeniem tych działań. Mapa pokazuje 31 narodów.

29. – W siódmym już rankingu aktywności Kugaria spada na siódme miejsce. Do peletonu wyprzedzających ją krajów dołącza tym razem także Rzeczypospolita Obojga Narodów.

30. – Ilanchi podejmuje krytykę Kanclerza Aryka Gokiego wzywając Kubilaj Chana do jego odwołania.